МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ЩОДО РОЗРОБКИ РОБОЧИХ ПРОГРАМ НА 2020-2021 РР.»


30 вересня 2020 року на кафедрі кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності ЗУНУ відбувся методичний семінар на тему: «Методичні поради для професорсько-викладацького складу щодо розробки робочих програм на 2020-2021рр.» (модератор к.е.н., доцент Ольга НІПІАЛІДІ).

Велика увага повинна приділятися оновленню робочих навчальних програм, якими забезпечено усі навчальні дисципліни, котрі кафедра викладатиме у новому навчальному році, як серед циклу нормативних, так і вибіркових дисциплін. На 2020/2021 навчальний рік підготовка висококваліфікованих фахівців проходить на кафедрі за трьома освітньо-професійними програмами (ОПП): «Правоохоронна діяльність», «Економічна безпека та фінансові розслідування», «Управління фінансово-економічною безпекою».

Організація даного процесу здійснюється  колективом кафедри у відповідності з навчальними планами. Викладачі працюють відповідно до своїх індивідуальних та робочих планів. Кафедра активно працює над розробкою нових навчальних дисциплін з інноваційною складовою. В поточному навчальному році викладатимуться нові вибіркові дисципліни.
З метою дотримання вимог нових стандартів освіти викладачі кафедри були ознайомлені із певними рекомендаціями при розробці робочих програм.