Сертифікація учасників тренінгу-інтенсиву «Перезавантаження»


Минулого року на юридичному факультеті ТНЕУ стартував інноваційний проект «Перезавантаження» – тренінг-інтенсив розвитку soft- та hard-skills у викладачів.

 

Тренери: Оксана Коваль – автор та координатор проекту, психолог, педагог, к. пед. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи, заступник декана ЮФ ТНЕУ, консультант у методі позитивної психотерапії, член Української спілки психотерапевтів та Марія Бригадир – координатор проекту, психолог, к. психол. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ, арт-терапевт, консультант у методі позитивної психотерапії, член Української спілки психотерапевтів.

Запрошені тренери: Марія Бойко – педагог, к. пед. н., доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка; Ірина Мельничук – педагог, д. пед. н., професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТДМУ ім. І. Горбачевського; Лариса Овчарук – тренер, консультант з особистого бренду; Тетяна Білінська – психолог, тренер, психофізіолог, к. психол. н.; Катерина Варнавських – психолог, тренер, к. психол. н.; Христина Ліп’янін – викладач факультету комп’ютерних та інформаційних технологій ТНЕУ).

 

Під час першого модуля «Я – Бренд» учасники проекту вивчали алгоритм побудови персонального бренду, вправлялися вдало використовувати неймінг та айдентику як власну візитівку вироблення особистого та професійного стилю, вдосконалювали «tips & tricks» розвитку комунікативних навичок, особистісних якостей та управлінських навичок.

Другий модуль – «Я – Майстер» передбачав вироблення навичок hard-skills – оволодіння сучасними інтерактивними практиками викладання, як-от: класифікування сучасних інтерактивних лекцій, вивчення методів фасилітації в освітньому процесі, дослідження, проектування та застосування методу кейсів, використання ділових та рольових ігор як інструменту формування навичок студентів, впровадження методу проектів та Sturt-up-стратегій, використання сторітелінгу як методу активного навчання, формування навчального тренінгового заняття за циклом Колба, запровадження коучингу в освітній процес, вироблення навичок створення оптимальних та різновидових презентацій у програмі PowerPoint, Prezi тощо.

На третьому модулі – «Я – Особистість» тренери висвітлювали питання емоційної стабільності та збереження психічного здоров’я викладача, розвитку стресостійкості та профілактики емоційного вигорання, важливості опанування емоційним інтелектом, навичками захисту від маніпуляцій, розвитку асертивного мислення, впроваджували елементи арт-терапії як методу психотерапії та психокорекції.

Завданням четвертого модуля – «Я – Гуру» була супервізія – проведення інтерактивного відкритого заняття у рамках навчальної дисципліни кожним викладачем із обов’язковим використанням мультимедійного супроводу, або ж залучення учасників «Перезавантаження» до ролі спікерів живої бібліотеки формату 4х8 «Інтерактивний освітній простір у сучасній школі: місія здійсненна», яка проводилася для вчителів – керівників команд ІІІ Західноукраїнського інтелектуального турніру «Natus Vincere».

Тож, 21 червня 2019 року п’ятнадцять викладачів юридичного факультету, які успішно захистили залікові завдання, отримали заслужені сертифікати, підписані ректором ТНЕУ проф. А. І. Крисоватим та начальником управління освіти і науки Тернопільської ОДА О. З. Хомою. Сертифікати засвідчують підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальним обсягом навчальної програми 120 академічних годин.

Усі учасники отримали масу позитивних емоцій під час тренінгу та збагатили власний ключовий портфель soft- & hard-skills новими виробленими професійними навичками і вміннями.

Особливу вдячність координатори висловлюють декану юридичного факультету С. В. Банаху за підтримку в реалізації проекту.