Відбулось засідання кафедри кримінального права і процесу та правоохоронної діяльності


10 березня 2021 року відбулось засідання кафедри кримінального права і процесу та правоохоронної діяльності. Під час засідання обговорювались питання: підготовки до акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» СВО «бакалавр»; дистанційного навчального процесу для студентів денної та заочної форм навчання; участі членів кафедри в галузевих комісіях конкурсів студентських наукових робіт; підбивались підсумки проходження студентами дуального навчання в правоохоронних органах.

Також обговорювалось питання подальшого розширення співпраці зі стейкхолдерами, професійними об’єднаннями правоохоронців та перспективи працевлаштування студентів та випускників.