Відбувся методичний семінар на тему: «Значення колективного духу й роль кожного викладача кафедри у проходженні акредитації»


21 жовтня 2020 року на кафедрі кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності ЗУНУ відбувся методичний семінар на тему: «Значення колективного духу й роль кожного викладача кафедри у проходженні акредитації», на якому виступив з доповіддю гарант освітньо-професійної програми “Правоохоронна діяльність” спеціальності «Правоохоронна діяльність» – доцент кафедри кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності, к.ю.н. Олійничук Роман Петрович.

Доповідачем було акцентовано особливу увагу колективу кафедри на покращення методичної роботи, наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін, системи дистанційного навчання Moodle та виконання п.30 Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”. Також Роман Петрович наголосив на важливості залучення практиків до навчального процесу для забезпечення високої якості підготовки майбутніх фахівців з правоохоронної діяльності.