МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РОЗРОБОК СТЕЙКХОЛДЕРІВ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»


На базі класичного університету Тернополя Західноукраїнського національного університету, кафедрою кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності 04 листопада 2020 року проведено кафедральний науково-методичний семінар «Імплементація розробок стейкхолдерів у навчальний процес».

Однією з умов якісної практикоорієнтованої сучасної освіти є урахування запитів і побажань потенційних працедавців, та впровадження їх у навчальний процес. Саме такий симбіоз освіти і практики дозволить сформувати фахівців правоохоронної діяльності, які будуть конкурентоспроможними та реалізують свої навики у стабільності та безпеки як кожного громадянина так і держави в цілому .

Керівник курсу «Інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності» к.е.н, доцент кафедри кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності ЗУНУ Андрій КОЛЕСНІКОВ в межах забезпечення практикоорієнтованих компонент вивчення дисципліни продемонстрував застосування антикорупційної гри-розслідування «Слідство веде НАБУ», яка розроблена НАБУ спільно зі студією онлайн освіти «EdEra» за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні для студентів спеціальності Правоохоронна діяльність. При цьому наголосив, що студенти проявили велику цікавість до сучасного прогресивного практичного навчального продукту та виявили бажання більше впроваджувати такий досвід в освітній процес.

Модератор заходу в.о. завідувача кафедри кримінального права і процесу, економічно безпеки та правоохоронної діяльності Олександра ВАСИЛЬЧИШИН подякувала доценту Андрію КОЛЕСНІКОВУ за цікаву та актуальну тематику й зауважила, що наступним кроком в даному напрямку буде проведення комунікативного містка з детективами Львівського територіального управління НАБУ, в межах якого представники НАБУ розкажуть про останні досягнення їх інституції, а студенти поділяться досвідом використання запропонованого освітнього продукту в навчальному процесі.