ПРОМІЖНІ ЗДОБУТКИ ТА НОВІ ВИМІРИ ДІЯЛЬНОСТІ «АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПРАВОЗНАВСТВА»


За сприяння декана юридичного факультету Західноукраїнського національного університету Сергія Банаха редакція фахового збірника наукових праць «Актуальні проблеми правознавства» (app.wunu.edu.ua) отримала окреме приміщення. Підтримка керівництва університету і факультету надихає нас до нових звершення.

У непростих умовах сьогодення, упродовж крайніх двох років після трансформацій редакційного складу, редакції вдалося:

— підвищити якісний рівень редакційної колегії у відповідності з новими вимогами МОН;

— розширити географію авторів статей, що стало наслідком оновлення підходів до маркетингової політики видання;

  • розширити зарубіжні контакти і співпрацю з українськими партнерами з інших видань;
  • підвищити якісний рівень відмовідності видання стандартам академічної доброчесності, зокрема, завдяки забезпеченню університетом перевірки статей на антиплагіат в системі Unicheck;
  • здобути міжнародний код ISSN Online для Інтернет-сайту видання;
  • підтвердити реєстрацію збірника в міжнародній базі даних Index Copernicus та CrossRef;
  • забезпечити постійне динамічне зростання рівня цитованості опублікованих матеріалів та, як наслідок, рейтингу видання.

 

Відповідно до наказу МОН №1643 від 28.12.2019 р. збірник підтвердив статус друкованого наукового фахового видання України і здобув статус фахового видання категорії «Б» («Юридичні науки», спеціальність 081).

Ми працюємо над розширенням представнитва збірника в міжнародних базах даних наукових видань, підвищенням рівня якості наукових текстів та збільшенням кількості публікацій іноземною мовою.

Окрім зазначених здобутків та перспектив, ліберальна цінова політика видання дозволяє нам залишатися конкурентоспроможними на насиченому ринку фахових юридичних видань України і працювати над підвищенням результативності діяльності.

 

Як заступник головного редактора та водночас відповідальний за випуск його номерів (4 рази на рік) висловлюю щиру подяку за підтримку і сприяння декану ЮФ ЗУНУ доц. Банаху Сергію Володимировичу, головному редактору проф. Теремецькому Владиславу Івановичу, члену редколегії проф. Гречанюку Сергію Костянтиновичу, видавництву «Економічна думка», за постійну допомогу і нелегку самовіддану працю незмінному багаторічному технічному редактору видання доценту Колеснікову Андрію Павловичу, а також юним юристам-студентам ЮФ Кучер Анні та Дідушин Василині, які в різний час допомагали і продовжують допомагати редакції забезпечувати інформаційне висвітлення матеріалів видання на Інтернет-сайтах та в ресурсах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

 

Отже, ми продовжуємо…

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!!!

 

Розпочинається формування НОМЕРА 4/2020 фахового збірника наукових праць «Актуальні проблеми правознавства».

 

Крайній термін подачі матеріалів – 20 грудня 2020 року !!!

 

Запрошуємо провідних дослідників, молодих науковців, аспірантів, магістрантів (у співавторстві з науковим керівником) надсилати свої матеріали для публікації у збірнику.

 

Мета нашого наукового видання – забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослідження у різних галузях юридичної науки в Україні та за її межами; представити результати дисертаційних досліджень науковій спільноті; дати можливість молодим вченим опанувати методику підготовки і публікації наукових статей; вводити в науковий обіг нові джерела та матеріали.

 

Кожній статті видання поточного номера присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор (код) DOI.

Усі матеріали оприлюднюються на сайті видання у відкритому доступі.

 

Подані статті проходять процедуру сліпого рецензування.

 

Збірник проіндексований у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus, Crossref та Google Академія.

Усі номери збірника розміщаються на Інтернет-сайті Національної бібліотеки Україні імені В.І. Вернадського.

 

Детальна інформація про видання, архів усіх номерів та інформація для авторів на сайті http://app.wunu.edu.ua.

 

З повагою, редакція і щиро Ваш

проф. Андрій Грубінко