Симбіоз поглядів економістів та юристів на актуальні проблеми правоохоронної діяльність та національної безпеки держави


23 жовтня 2020 року на базі Західноукраїнського національного університету проведено Міжнародну наукову Інтернет-конференцію молодих вчених “Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та національної безпеки держави”. Ініціатор проведення заходу кафедра кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності ЮФ ЗУНУ (співорганізатори Грузинський державний університет імені Шота Руставелі, Вища школа менеджменту охорони праці у м. Катовіце).

Обрана тема Інтернет-конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики, яка обговорювалася за п’ятьма тематичними напрямками: правоохоронні органи України: вектори розвитку;  Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики;  напрямки забезпечення публічної безпеки; національна безпека на макро- та мікрорівні; імплементація Європейського досвіду правоохоронної діяльності в Україні.

В роботі конференції взяло участь понад 100 учасників, що свідчить про актуальність обраної теми та напрямків досліджень. Головним меседжем результату обговорення конференції стало питання зниження рівня корупції національних інституцій та необхідність активних дій щодо формування патріотичного духу кожного українця.

З результатами зроблених доповідей можна ознайомитися у збірнику тез.