Наука

Відповідно до наказу МОН України № 320 від 07.04.2022 р. в Західноукраїнському національному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 58.082.04 з присудження наукового ступеня доктора наук, а також наукового ступеня кандидата наук, за умови, що підготовку здобувача розпочато до 1 вересня 2016 р.

Функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 081 Право.

Юридичним факультетом ЗУНУ здійснюється організація наукових заходів. Опубліковані результати Ви можете дослідити тут.

Профіль ради:

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Члени ради:

Банах Сергій Володимирович

Голова ради:
Банах Сергій Володимирович

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
професор

Контакти:
E-mail: s.banakh@wunu.edu.ua

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Заступник голови ради:
Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
професор

Контакти:
E-mail: lkrutnyk@wunu.edu.ua

Слома Валентина Миколаївна

Вчений секретар:
Слома Валентина Миколаївна

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
професор

Контакти:
E-mail: v.sloma@wunu.edu.ua

Гречанюк Роксолана Володимирівна

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи:
Західноукраїнський національний університет

Спеціальність:
12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Гречанюк Сергій Костянтинович

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи:
Міністерство юстиції України

Посада:
начальник департаменту

Спеціальність:
12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Гриняк Андрій Богданович

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи:
Київський регіональний центр HAПpH України

Посада:
заступник директора з наукової роботи

Спеціальність:
12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дракохруст Тетяна Вікторівна

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи:
Західноукраїнський національний університет

Спеціальність:
12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Калаур Іван Романович

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
професор

Місце роботи:
Верховна Рада України

Посада:
народний депутат України

Спеціальність:
12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Кравчук Мар’яна Юріївна

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи:
Західноукраїнський національний університет

Спеціальність:
12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Крамар Руслана Іванівна

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи:
Приватний вищий навчальний заклад
«Львівський університет бізнесу та права»

Спеціальність:
12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Москалюк Надія Богданівна

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
професор


Місце роботи:
Західноукраїнський національний університет

Посада:
заступник декана

Спеціальність:
12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Світлак Ірина Іванівна

Науковий ступінь:
доктор юридичних наук

Вчене звання:
доцент

Місце роботи:
Західноукраїнський національний університет

Посада:
завідувача кафедри

Спеціальність:
12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право